БългарскиEnglish

Кратко представяне на фирмата

1990: Създаване на фирмата
2005: Сертифициране по ISO 9001:2000
Сертификати от VDE и TUV
Разположение на производствените
мощности: Ботевград, с.Литаково
Персонал:
178 човека, 42 с висше образование

Сертификат ISO 9001
Сертификат VDE
Сертификат VDE

Работата със СПАРКИ стартира през 1992г.
1992 – 2 продукта
2000 – 100 продукта
2010 – 240 продукта
СПАРКИ търгува ексклузивно с всички
електронни и електрически продукти на ОКТО-7