БългарскиEnglish

Прекъсвачи за ръчни електроинструменти

Р516Е01 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, защита на прекъсвача
Р816Е02 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, защита при отпадане на захранващото напрежение, защита на прекъсвача
Р816Е03 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, защита при отпадане на захранващото напрежение, защита на прекъсвача максимално токово ограничение
Р316Е04 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, ограничаване скоростта на въртене на празен ход, стабилизиране скоростта на въртене, защита на прекъсвача
Р816Е05 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, ограничаване скоростта на въртене на празен ход, стабилизиране скоростта на въртене, защита при отпадане на захранващото напрежение, защита на прекъсвача
Р516Е06 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, ограничаване скоростта на въртене на празен ход, стабилизиране скоростта на въртене, защита при отпадане на захранващото напрежение, защита на прекъсвача, максимално токово ограничение
Р316Е07 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, защита на прекъсвача, максимално токово ограничение
Р816Е09 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, ограничаване скоростта на въртене на празен ход, стабилизиране скоростта на въртене, защита на прекъсвача, максимално токово ограничение
Р316Е11 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, защита на прекъсвача
Р316Е12 Плавен пусн, ограничаване на пусковия ток, защита при отпадане на захранващото напрежение, защита на прекъсвача
Р316Е13 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, защита при отпадане на захранващото напрежение, защита на прекъсвача, максимално-токово ограничение
Р316Е20 Плавен пуск, ограничаване на пусковия ток, защита при отпадане на захранващото напрежение, защита на прекъсвача

 

ПРЕКЪСВАЧ ДВУПОЛЮСЕН PS8