БългарскиEnglish

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.02.2021 г., дружество „ОКТО 7“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1311-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проект и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.077-1311-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.02.2021 г.

Край: 18.05.2021 г.